WE VOTE ROMANIA – CAMPANIE ONLINE DE PROMOVARE A ALEGERILOR LOCALE 2020

Un articol scris de Elena Găină legal advisor dearsociety.net

27.09.2020 este ziua în care vocea cetățenilor este în sfârșit auzită și are puterea să schimbe ceva. Momentul acesta are un impact foarte mare asupra destinelor multor oameni, de aceea nu trebuie să fie neglijat. Anul 2020 aduce cu el o situație cu care niciun stat nu s-a mai confruntat până acum.
Cu toate că a fost amânat din luna iunie, scrutinul electoral și campania aferentă vor avea un regim special pentru evitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Această situație nu numai că a generat o stare de disconfort pentru cei care organizează alegerile locale însă se preconizează că și prezența la vot va fi mai scăzută în ciuda eforturilor depuse de autorități pentru a le asigura cetățenilor un vot în condiții de siguranță.

Totuși, fiind situația actuală recomandăm respectarea măsurilor de distanțare socială  impuse.

Echipa Dearsociety a început o campanie de informare pentru toți cetățenii care au posibilitatea să voteze, iar pe această cale dorim să vă invităm să vă exercitați dreptul electoral întrucât doar împreună putem construi un viitor mai bun.

N.B. : Această campanie nu este menită propagandei politice, ci are ca scop încurajarea oamenilor în vederea manifestării dreptul la vot într-o manieră informată și sigură conform măsurilor de siguranță cerute de situația actuală. – în Iași.

„E mult timp de când alegătorii aleg un om și nu un plan de acțiune”[1]

[1] Jacques Seguela, Un fiu al publicității, Editura Publica, București, 2008, p. 147

În articolul de față, vom prezenta cele mai importante informații pe care veți putea să le vedeți și ilustrate pe paginile noastre de instagram și facebook.

Photo by Arnaud Jaegers on Unsplash

Unde votăm?

Dacă vă aflați în localitatea de domiciliu puteți vota doar la secția la care sunteți arondati, daca nu, puteti vota la orice sectie, pe lista suplimentara.

Dreptul de a alege şi de a fi ales

Conform Constituției, au dreptul de a alege următoarele categorii:

 • cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor;
 • cetăţenii români care nu au fost puşi sub interdicţie sau cărora nu le-a fost interzisă exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România.

Au dreptul de a fi aleşi în funcţii publice locale:

 • cetăţenii români cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor, vârsta de cel puţin 23 de ani, şi care au domiciliul pe teritoriul localităţii în care urmează să fie ales;
 • cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale din România în care urmează să fie aleşi.

 

Dacă aveți domiciliul în București, puteți vota doar la secția la care sunteți arondați, nu se poate vota în alt sector.

 Cetățenii cu domiciliul in România care se află în străinatate pot vota la orice secție din cele anunțate de Ministerul Afacerilor Externe, pe listele electorale suplimentare, fără a fi necesar să se inregistreze inainte.

Dacă aveți viză de flotant veți putea vota în noua localitate de reședință în două moduri:

pe lista permanentă – dacă depun în prelabil până pe 4 septembrie 2020 o cerere la primăria respectivă pentru a fi înscriși în Registrul electoral.
pe lista suplimentară – dacă aveți viza de flotant pentru acea localitate și NU ați depus o cerere de înscriere în registrul electoral din acea localitate

 

Veți vota o SINGURĂ DATĂ, fie la adresa de domiciliu fie la adresa de reședință. Votul multiplu este infracțiune prevăzută de Codul Penal.

Photo by Krisztian Matyas on Unsplash

Ce votăm la alegerile locale?

La fiecare 4 ani au loc alegerile locale: primarul, președintele de Consiliu Județean, consilierii locali si județeni sunt aleși pe baza votului universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

Primarii comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și primarul general al municipiului București, precum și președinții consiliilor județene se aleg pe circumscripții electorale, prin scrutin uninominal.

Legea administrației publice locale  nr. 215/2001, stabilește că autoritățile administrației publice vor funcționa pe baza PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE.

!!! Autonomia locală = dreptul și capacitatea autorităților administrației publice de a rezolva si gestiona treburile publice, în numele și în interesul cetățenilor pe care îi reprezintă (din comune, orase, municipii).

Practic,cei pe care îi veți vota se vor ocupa de administrarea domeniului public și privat al comunei sau orașului,administrarea instituțiilor de cultură de interes local,administrarea unităților sanitare publice,alimentarea cu apă,canalizarea și epurarea apelor uzate,iluminatul,transportul public local de călători (competențe exclusive reglementate în art. 21-22 al Legii nr. 195/2006).

 Așadar, vom trece la o prezentare scurtă a ceea ce înseamnă autoritățile deliberative: consiliul local și consiliul județean, respectiv autoritățile executive: primarul și președintele consiliului județean.

Consiliul local

Consiliul local este compus din consilieri locali aleși pe circumscripții electorale, pe baza scrutinului de listă. Statutul acestora este reglementat de legea 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Organizându-se pe domenii de activitate, consiliile locale:

 • stabilesc și aprobă impozitele și taxele locale
 • aprobă, la propunerea primarilor, bugetul local, modul de utilizare a revervei bugetare
 • hotărăsc darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunelor, orașelor și sau municipiilor.

 

Photo by Joakim Honkasalo on Unsplash

 Din analiza dispozițiilor legale aplicabile, consilierii locali au dreptul de a primi o indemnizație pentru participarea la ședințele consiliului local, dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea mandatului, cu obligația de a respecta Constituția și legile, de a nu lipsi de la lucrările consiliului local și de a menține legătura cu cetățenii comunității prin organizarea de întâlniri periodice cu aceștia.

Photo by Vlad Hilitanu on Unsplash
Photo by Tudor Baciu on Unsplash

Același cetățean poate fi primar ori de câte ori candidează și este reales.

Primarul

 Primarul este cel care răspunde de aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, fără a exista un raport de subordonare. Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, respectarea Constituției și punerea în aplicare a legilor.

„Gospodar la mine acasă, gospodar în primărie!”-un primar trebuie să fie îndeletnicit pentru comunitatea sa.

În termeni juridici, primarul are o serie de atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului,atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor și alte atribuții stabilite expres de legiuitor. Enumerăm câteva dintre acestea:

 • e autoritate tutelară și ofițer de stare civilă
 • întocmește bugetul, negociază împrumuturi
 • prezintă proiecte și rapoarte consiliului local (raport anual privind starea economică, socială și de mediu a primăriei)

 

 

Consiliul județean

Atribuțiile acestuia sunt prevăzute în cuprinsul Legii nr. 215/2001, doar în parte similare cu atribuțiile consiliilor locale; consiliul județean coordonează activitatea consiliilor comunale și orășenești în vederea în vederea realizării serviciilor puiblice de interes județean.

Lipsa de activitate este sancționată prin dizolvarea de drept. Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.

Ca și consilierii locali, aceștia au dreptul de a primi o indemnizație pentru participarea la ședințele consiliului județean și de a li se deconta cheltuielile pe care le efectuează în exercitarea mandatului.

Photo by Tudor Baciu on Unsplash

Președintele consiliului județean

Președintele consiliului județean este ales, prin vot indirect, dintre membrii consiliului județean, cu votul secret al majorității consilierilor în funcție. Pe durata exercitării mandatului președintele îsi păstrează calitatea de consilier județean.De menționat este că în 2019  în vederea corelării rolului și atribuțiilor președinților consiliilor județene, care sunt similar primarilor, Guvernul a adoptat  o ordonanță de urgență prin care este modificată legislaţia pentru ca preşedintele Consiliului Judeţean să fie ales din nou prin vot direct de către cetăţeni.

Având statutul de ales local, exercitarea mandatului, drepturile și obligațiile, precum și răspunderea lui este reglementată prin dispozițiile Legii 393/2004.

In relația cu consiliul judeţean, preşedintele consiliului judeţean:

 • conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
 • prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean;
 • propune consiliului judeţean numirea, sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.

 

Atentie: O persoană poate candida pentru un singur consiliu local sau județean, o singură funcție de primar sau președinte de consiliu județean. Se poate candida, în același timp, pentru funcția de consilier local, de consilier județean si de președinte al consiliului județean, insa NU se poate candida in același timp pentru funcția de primar si pentru funcția de președinte al consiliului județean.

Viceprimarii, precum şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene se aleg prin vot indirect de către consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, conform Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

Photo by Heather Mount on Unsplash

Despre marketingul în campania electorală

Nu este o noutate că fiecare dintre noi ar trebui să-și exercite dreptul la vot în mod responsabil, nu ca o formalitate, ci ca o îndatorire a unui cetățean pentru comunitatea din care face parte.  Votul tău contează și nu, nu este o afirmație lipsită de esență atâta timp cât vei conștientiza importanța acestuia. Generații întregi au luptat pentru a obține acest drept, care acum pare o normalitate și din păcate, pentru unii și o dilemă :”Eu cu cine votez?”.

         Din păcate, se poate observa că la noi este un trend ascendent de „votul meu nu face diferența”, „nu se va schimba nimic”. Nimeni nu te poate obliga să votezi, însă dacă decizi să o faci, fă-o din încredere și din convingere, pentru oameni cu viziune politică, responsabili.Nimeni nu s-a născut cu politica în sânge și nu te obligă nimeni să preconizezi reușitele primarului pe perioada mandatului dar încearcă să te detașezi pentru o clipă de social media și marketingul tradițional ca să nu ajungi să votezi doar pentru că cineva are o față cunoscută sau nu are dușmani vizibili. Mare atenție la trollingul din mediul online!

„Tierd of Politics on Facebook!”

Aș dori să aduc în atenția voastră marea capcană a mediului online – postări prietenoase și informale, iluzia transparenței pentru a atrage simpatie.Migrarea publicității în mediul online se datorează faptului că o mare parte dintre noi ne petrecem timpul pe rețelele sociale și nimic nu este greșit, dar nu se profită oare de faptul că nu mai există aceleași restricții ca la marketingul tradițional- tv, radio? Este destul de dificil să previi publicarea de informații false pe o platformă care are să spunem zece milioane de utilizatori doar în România, cum este cazul Facebook (potrivit monitorizării ZeList din 2019).

Adevărat este că și contextul actual dat de starea de alertă și distanțarea socială  în care ne aflăm a făcut ca politicul să invadeze mediu online.

Zi de zi internetul ne vânează dorințele și nu e de mirare că alături de o echipă în comunicare new media ne putem transforma într-un candidat perfect sau cel puțin votabil😊.

Vă invităm să ne urmăriți și pe paginile noastre de facebook și instagram.

Pe data viitoare,

ELENA